Informace k zápisu do Mateřské školy Chudíř, příspěvkové organizace, od školního roku 2024/2025

Žádost o přijetí do Mateřské školy Chudíř, příspěvkové organizace.


Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу


JAK POSTUPOVAT PŘI ZAČLENĚNÍ DO VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE  

ЩО РОБИТИ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ В СИСТЕМУ ОСВІТИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ