Seznam dětí přijatých a nepřijatých k předškolnímu vzdělávání od roku 2023/2024

Informace k zápisu do Mateřské školy Chudíř, příspěvkové organizace, od školního roku 2023/2024


Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024


Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу


JAK POSTUPOVAT PŘI ZAČLENĚNÍ DO VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE  

ЩО РОБИТИ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ В СИСТЕМУ ОСВІТИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ