Děti budeme přijímat na základě těchto kritérií:

  • Děti, které do 31.8.2021 dosáhnou věku pěti let a děti starší, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
  • Děti s trvalým bydlištěm v obcích Chudíř, Charvátce a Jabkenice podle data narození, od nejstaršího po nejmladší.
  • Všechny ostatní děti seřazené dle data narození, od nejstaršího po nejmladší.

Mateřské školy jsou zřizovány pro děti zpravidla od tří let. Ke dni nástupu do MŠ má být dítě schopno samostatně plnit požadavky a cíle předškolního vzdělávání a bezpečně zvládat základní hygienické návyky a sebeobsluhu.