O nás

Naše mateřská škola byla zařazena do sítě škol v červenci 2015. Od 1. června 2015 je právním subjektem. Současná kapacita školy je 33 dětí. Nově přijatí jsou zařazováni do malé třídy, která je určena pro maximálně 13 dětí. Tento počet umožňuje paní učitelce věnovat se intenzivněji jednotlivým dětem, které se teprve adaptují a zároveň dovoluje flexibilnější přístup k dennímu režimu, což je u mladších dětí žádoucí. Starší děti pak navštěvují třídu v přízemí, která má kapacitu dvacet dětí. Jsme vesnická mateřská škola zakládající si na přátelské domácí atmosféře a respektující přirozený způsob života na vsi. Předškolní vzdělávání v naší škole probíhá v souladu s RVP PV. Náš školní vzdělávací program umožňuje pedagogům uskutečňovat nejen své vlastní nápady, ale čerpat i ze zkušeností dětí, které na vsi vyrůstají, mají blíž k přírodě, lidovým tradicím a zvyklostem. Zaměřujeme se na kladný vztah dětí k místu, kde žijí, zdravý životní styl a rozvíjíme jejich samostatnost při všech činnostech.