Milí rodiče,

částku za obědy odebrané za měsíc březen 2024 najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.4.2024, na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Děkuji!


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané za měsíc únor 2024 najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.3.2024, na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Děkuji!


Milí rodiče,

prosím o úhradu platby za výuku plavání, která proběhla v lednu! Částku 395,- Kč pošlete prosím na účet školy a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a heslo "plavání".

Děkuji!


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané za měsíc leden 2024 najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.2.2024, na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Děkuji!


Milí rodiče, prosím o úhradu platby za prosincovou výuku plavání! Částku 307,- Kč pošlete prosím na účet školy a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a heslo "plavání".

Děkuji! 


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané za měsíc prosinec 2023 najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.1.2024, na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Děkuji!


Po vánočních prázdninách se uvidíme zase v úterý, 2.1.2024. Vzhledem k tomu, že v tento den je kuchyň MŠ a ZŠ Loučeň ještě mimo provoz, dejte prosím dětem do školky v označených krabičkách svačinu a studený oběd! 


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané za měsíc listopad 2023 najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.12.2023, na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Děkuji!


MŠ CHUDÍŘ PODPORUJE STÁVKU!

V pondělí 27.11.2023 bude škola otevřena od 6.30 – 16.00 hodin, nebude ale probíhat běžná výuka, pouze v tuto dobu zajistíme hlídání dětí.


Vážení rodiče,

zaměstnanci Mateřské školy Chudíř se připojují k jednodenní výstražné stávce, kterou Českomoravský odborový svaz pracovníků školství vyhlásil na pondělí 27.11.2023!

Cílem stávky je zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání. Nedostatek financí by způsobil pokles počtu hodin věnovaných vzdělávání a to znamená především omezení provozní doby mateřské školy, zvyšování počtu dětí ve třídách na úkor kvality výuky a možná i likvidaci malotřídek. Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a velmi omezilo možnost individuálního přístupu pedagoga k jednotlivým dětem. Nechceme, aby došlo k poklesu výše platů nepedagogických pracovníků! Pokud se naplní avizované škrty v jejich počtu, bylo by velmi problematické zajistit provoz školy. Dalším důsledkem by bylo snížení kvality a dostupnosti školního stravování. Snížení finančních prostředků by rovněž omezilo pořizování hraček a dalších pomůcek pro vzdělávání.

Dovoluji si Vás tedy požádat o pochopení a podporu našich požadavků!

Děkujeme!


VÝLOV RYBNÍKA

Ve čtvrtek 2.11. se vypravíme na výlov rybníka Dubnický. Děti, které se chtějí akce zúčastnit, prosím o brzký příchod do školky, k rybníku vyrazíme už v sedm hodin ráno. Nezapomeňte teplé nepromokavé oblečení, vhodné boty, ideálně s sebou něco malého k zakousnutí.

Kdo nebude chtít k rybníku jít, nebo přijde později, zůstane s paní učitelkou ve školce, kde bude probíhat běžný režim.

Milí rodiče,

částku za obědy odebrané za měsíc září 2023 najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.10.2023, na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Děkuji!


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané za měsíc srpen 2023 najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.9.2023, na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Děkuji!


Od 1.9.2023 se zvyšuje cena za jeden oběd pro děti na 50,- Kč. Změní se také způsob odhlašování obědů v případě nepřítomnosti dítěte ve škole, tu je třeba nahlásit učitelce den předem do 13.15 hodin. Pokud ráno zjistíte, že má dítě např. teplotu a musí zůstat doma, můžete si pro neodhlášený oběd zajít s vlastní nádobou do školy v době od 10.45 do 11.15 hodin. Odhlašování bohužel není možné během víkendu a volných dní, (svátky, prázdniny).


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané za měsíc červenec 2023 najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.8.2023, na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Děkuji!


Přeji vám všem krásné léto a pohodovou dovolenou! 

Prázdninový provoz začíná v naší škole v pondělí 21.srpna a na nově přijaté děti se budeme těšit od pondělí 4.září, kdy vypukne nový školní rok 2023/2024!

Jana Ottová


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané za měsíc červen 2023 najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.7.2023, na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Děkuji!


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané za měsíc květen 2023 najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.6.2023, na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Děkuji!


Seznam dětí přijatých a nepřijatých od školního roku 2023/2024


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané za měsíc duben 2023 najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.5.2023, na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Děkuji!


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané za měsíc březen 2023 najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.4.2023, na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Děkuji!


Mateřská škola Chudíř, příspěvková organizace, Chudíř 16, 294 45 Jabkenice, IČ 71294210

telefon +420 601 355 922

Zápis do Mateřské školy Chudíř,

příspěvkové organizace, pro školní rok 2023/2024 proběhne ve středu

3. května 2023 v 1. patře v malé třídě v budově mateřské školy

od 13.00 do 16.00 hodin

Dokumenty potřebné k zápisu

 • Žádost o přijetí dítěte Formulář je ke stažení na www.skolkachudir.cz, pod záložkou "zápis", případně ho lze osobně vyzvednout ve škole.
 • Potvrzení lékaře o splnění povinnosti očkování. Formulář potvrzení lékaře je součástí Žádosti o přijetí dítěte. Podmínkou přijetí dítěte do mš je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Dítěte, pro které platí povinné předškolní vzdělávání se tato podmínka netýká.

Děti budeme přijímat na základě těchto kritérií:

 • Děti, které do 31.8.2023 dosáhnou věku pěti let a děti starší, pro které je předškolní vzdělávání povinné, s trvalým bydlištěm v obcích Chudíř a Jabkenice
 • Děti s trvalým bydlištěm, v případě cizinců místem pobytu, v obcích Chudíř a Jabkenice podle data narození, od nejstaršího po nejmladší.
 • Všechny ostatní děti seřazené dle data narození, od nejstaršího po nejmladší.

Mateřské školy jsou zřizovány pro děti zpravidla od tří let. Ke dni nástupu do MŠmá být dítě schopno samostatně plnit požadavky a cíle předškolního vzdělávání a bezpečně zvládat základní hygienické návyky a sebeobsluhu.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny vyvěšením na okně Mateřské školy Chudíř dne 23.5.2023 od 9,00 hodin a také na webových stránkách školy.

Jana Ottová, ředitelka školy


Žádost o přijetí do mš ke stažení v záložce zápis.


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané za měsíc únor 2023 najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.3.2023, na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Děkuji!


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané za měsíc leden 2023 najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.2.2023, na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Děkuji!


Vánoční besídka

V pátek 16.12.2022 proběhne v Chudíři na sále obecního úřadu od 16.00 hodin tradiční vánoční představení pro rodiče a přátele školy :-)

Rodiče dětí, kteří budou s dětmi odcházet ze školky po obědě prosíme, aby nám děti na besídku přivedli v 15.50 hodin. S dětmi, které po o spí, se po svačině přesuneme do sálu OÚ společně.

Dále prosím maminky, které jsou tak šikovné, že již mají napečeno vánoční cukroví, zda by mohly dát v pátek ráno dětem do školky malý vzorek vyrobeného. Jako každý rok chystáme společný slavnostní oběd, který bychom cukrovím zpestřili, případný přebytek bude použit jako drobné občerstvení na besídce.

Děkujeme!


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané v listopadu 2022 najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.12.2022, na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Děkuji!


Milí rodiče,

z důvodu uzavření školní kuchyně a jídelny na Loučeni, bude naše škola v provozu do úterý 20.12.2022, od středy 21.12.2022 do pondělí 2.1.2023 bude mateřská škola uzavřena. Uvidíme se až v úterý 3.1.2023!Mateřská škola Chudíř přijme od 1.1. 2023 pracovníka na DPP, na pozici dovozce jídla ze ZŠ a MŠ Loučeň. Pracovní doba je cca 1,5 hodiny denně během dopoledne, nutný vlastní automobil. Podrobnosti u ředitelky školy na tel. 601355922, případně osobně v mateřské škole.


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané v říjnu 2022 najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.11.2022, na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Děkuji!


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané v září 2022 najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.10.2022, na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Děkuji!


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané v srpnu 2022 najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.9.2022, na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Děkuji!


Milí rodiče,

dle informací od společnosti ČEZ nám ve čtvrtek 1.9.2022 celý den nepůjde proud. Znamená to, že nemůžeme svítit, nepoteče teplá voda, nepůjde zapnout myčka apod. Nepříjemné to může být zvlášť pro nově nastupující malé děti, které si teprve na školku zvykají a na které temná budova může působit smutně a nepřátelsky. Zvažte tedy prosím možnost nástupu do školky až v pátek, 2.9.2022.

Děkuji! Jana Ottová


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané v červenci 2022 najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.8.2022, na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Děkuji!


Úspěch v soutěži Svět očima dětí!

Naše škola se na jaře zapojila do výtvarné soutěže Svět očima dětí, pořádané odborem tisku a public relations Ministerstva vnitra, jejímž cílem byla  prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí.

Děti z velké třídy svým ztvárněním hasičského auta Tondy, (bylo k vidění na besídce), zaujaly porotu, která jejich společné dílo zařadila do stovky nejlepších z 2155 hodnocených prací

Bohužel teprve při odesílání auta do soutěže jsme si všimli, že pod jeho tvorbou smí být uvedeno jméno maximálně tří dětí. Vybrali jsme tedy tři zástupce třídy a po dohodě s rodiči jsme zaslali jejich osobní údaje do soutěže. Tyto děti a všichni jejich spolužáci i s doprovodem rodičů, jsou tak pozváni na Dětský den pořádaný Ministerstvem vnitra a hlavně slavnostní vyhlášení výsledků soutěže do Prahy dne 10. září!


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané v červnu2022 najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.7.2022, na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Děkuji!


Milí rodiče,

děkujeme, že jste v uplynulém období pomáhali dětem se sběrem hliníkového odpadu a přispěli tak nejen ke krásnému 15. místu v celkovém pořadí nejlepších sběračů, ale hlavně k povědomí dětí o tom, že tříděním přispíváme k péči o přírodu!


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané v květnu 2022 najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.6.2022, na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Děkuji!


Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání ze dne 4.5.2022.


Úterý 24.5. - výlet Zoo Liberec

Odjezd v 8.00 hodin od školky, přijďte ráno včas! Návrat mezi druhou a třetí hodinou odpolední.

S sebou vhodné oblečení a obutí, (budeme celé dopoledne chodit), do batůžku raději nepromokavou bundu, nebo pláštěnku.

Dejte prosím dětem pití do dobře uzavíratelné láhve a nějakou malou dobrůtku. Z jídelny dostanou rohlík, ovocnou přesnídávku, banán a k obědu řízek s chlebem.

Ve středu budu vybírat 120,- Kč za vstupné do zoo.


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané v dubnu 2022 najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.5.2022, na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Děkuji!


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané v březnu 2022 najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.4.2022, na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Děkuji!


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané v únoru 2022 najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.3.2022, na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Děkuji!


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané v lednu 2022 najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.2.2022, na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Děkuji!


Milí rodiče,

z důvodu nemoci bude výukový program pro předškoláky Maxík probíhat až od 14.2.2022.


Úhrada plaveckého kurzu za prosinec

Prosím rodiče dětí, které jsou přihlášené do plaveckého kurzu, aby uhradili na účet mateřské školy částku 109,- Kč, jako poplatek za prosincovou výuku. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte a heslo plavání.

Děkuji! Jana Ottová


Plánované termíny uzavření Mateřské školy Chudíř, příspěvkové organizace, v roce 2022

červenec 11. - 29. (15 dní)

srpen 1. - 19. (15 dní)

listopad 18. (1 den)

prosinec 23., 27., 28., 29., 30., (5 dní)


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané v prosinci najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.1.2022, na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Děkuji!


ZMĚNA !!

Z důvodu uzavření školní jídelny a kuchyně na Loučeni ve středu, 22.12.2021, bude naše mateřská škola v provozu také pouze do úterý 21.12.2021, středa již bude zavřeno!


Plavání - změna!

Od pondělí 13.12.2021 bude linkový autobus, kterým ráno jezdíme do bazénu, odjíždět už v 6.37 hodin z Chudíře. Prosím tedy malé plavce, aby do školky ráno dorazili nejdéle v 6.20 hodin !!!


Úhrada plaveckého kurzu za listopad

Prosím rodiče dětí, které jsou přihlášené do plaveckého kurzu, aby uhradili na účet mateřské školy částku ve výši 164,- Kč, jako poplatek za listopadovou výuku. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte a heslo plavání.

Děkuji! Jana Ottová


O M L U V A

Milí rodiče, moc se omlouvám!

Při výpočtu částky za stravné při jejím zdražování letos v září, jsem udělala chybu a za obědy a svačiny jsem po vás chtěla 49,- Kč/ den. Správná částka je ale 37,- Kč/den! Vzhledem k tomu, že jste již za září a říjen chybnou sumu zaplatili, rozdíl, který vám dlužím, jsem odečetla od částky, kterou teď budete hradit za listopadové stravné. 

Stravné za odebrané obědy v měsíci listopadu najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.12.2021, na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte. 

Děkuji! Jana OttováMilí rodiče,

částku za odebrané obědy v měsíci říjnu najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.11.2021, na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Děkuji!Výlov Dubnického rybníka

Výlov rybníka proběhne v pondělí, 25.10.2021, paní učitelky s dětmi vyrazí v 7.30 ze školky, tak prosím zájemce, aby dorazili včas. Děti, které přijdou později, nebo výlov vidět nechtějí, zůstanou ve školce, kde bude probíhat běžná výuka.


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané v září najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.10.2021 na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte! Připomínám, že stravné je od září navýšeno na 49,- Kč.

Děkuji!


Milí rodiče,

připomínám, že v pondělí, 27.9.2021 je školka mimo provoz. Setkáme se až ve středu, 29.9.2021!

Jana Ottová


Informativní schůzka pro rodiče předškoláků proběhne ve čtvrtek 30.9.2021 od 16.00 hodin.


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané v srpnu najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.9.2021 na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte!

Děkuji!


Milí rodiče,

od 1.9.2021 se zvyšuje částka za stravné na 49,- Kč/den. Tato cena zahrnuje přesnídávku, svačinu, oběd a nápoje.


Milí rodiče,

pokud se vaše dítě chystá přijít v pondělí 23.8.2021 do školky,  potvrďte nám do pátku 20.8.2021 sms zprávou, že dorazí.  V pátek musíme objednat obědy na pondělí!

Děkuji! 


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané v červnu najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.7.2021 na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte!

Děkuji!


Školné za oba dva prázdninové měsíce červenec a srpen 2021, je celkem 300,- Kč .


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané v květnu najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.6.2021 na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte!

Děkuji!


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané v dubnu najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.5.2021 na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte!

Děkuji!


Milí rodiče, 

z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví se od pondělí 3.5. 2021 naše mateřská škola konečně vrací k běžnému provozu a těšíme se tedy na všechny děti!!! 

Děti nebudou muset absolvovat testy na přítomnost onemocnění Covid-19.


Mateřská škola Chudíř bude pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, otevřena od pondělí 12.dubna 2021. Bohužel právě na pondělí je plánována od 7.30 do 17.30 hodin odstávka elektřiny v celé obci, což znamená, že školka zůstane celý den bez světla, teplé vody a tepla. Vzhledem k této situaci prosím počítejte s tím, že školka bude otevřena tento den pouze do 12.00 hodin! Dětem jsme naplánovaly dopolední aktivity v lese, odchod ven cca v 9.00 po ranní svačině a návrat na oběd, cca 11.15 hodin. Další dny už bude provoz školy beze změn, od 6.30 hodin do 16.00 hodin.


                                          Otevření Mateřské školy Chudíř od 12. dubna 2021

Platí pouze pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné!

Přítomnost dítěte ve škole bude možná pouze v případě, že dítě nebude vykazovat viditelné příznaky infekčního onemocnění COVID 19, podstoupí vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu, který mu poskytne škola a následně se prokáže negativním výsledkem tohoto testu.

Průběh testování:

 • preventivní testování se bude provádět bezprostředně po příchodu do školy
 • testovací místnost bude v horní malé třídě
 • obec pro děti zajistila neinvazivní testy, které se provádí ze slin :-)
 • při testování dětí je třeba asistence rodiče, nebo osoby, kterou rodič pověří a která počká na výsledky testu
 • testovat se bude 2 x týdně v pondělí a ve čtvrtek, nebude-li dítě přítomno v den tohoto termínu ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testovat se nemusí děti, které:

 • Doloží, že prodělaly COVID 19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní
 • Byly na testech v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší než 48 hodin.

Vážení rodiče, 

vzhledem k tomu, že děti celý březen neměly možnost docházet do mateřské školy, bude vám vráceno školné za tento měsíc v plné výši. Protože si netroufám odhadnout, kolikrát se s dětmi ve školce setkáme v dubnu, bude vám případný přeplatek školného za tento měsíc vrácen na účet začátkem května.

Děkuji za pochopení. Jana Ottová


Vážení rodiče, 

dle aktuálního vládního nařízení o prodloužení krizového opatření ze dne 26. března 2021 č. 315, je naše MŠ uzavřena do 11.04.2021 včetně.Ošetřovné

Ošetřovné z důvodu uzavření školy vyplňuje zákonný zástupce, který o dítě pečuje. Formulář "Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část" je připraven na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Tiskopisy jsou číslované, každý si vygeneruje žádost s určitým číslem. Přesný návod najdete přímo na stránkách ČSSZ. Žádost vyplňujete celou sami, již NENÍ POTŘEBA POTVRZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY! O ošetřovné se žádá na začátku měsíce za uplynulý měsíc. Vyplněný formulář předáte zaměstnavateli, který jej pošle elektronicky datovou schránkou na ČSSZ


Vážení rodiče, 

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021.  Do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. Mateřská škola tak zůstává do 28.3.2021 uzavřena.


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané v únoru najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.3.2021 na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte!

Děkuji!


Vážení rodiče,

na základě vládou přijatého krizového opatření č. 200 z 26.2.2021 bude Mateřská škola Chudíř od 1.března 2021 do 21.března 2021 uzavřena. 

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení, informace o ošetřovném najdete na  https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Pevně věřím, že se za tři týdny uvidíme, zatím se opatrujte a pokud možno neztrácejte optimismus!

Jana Ottová


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané v lednu najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.2.2021 na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte!

Děkuji!Milí rodiče,

částku za obědy odebrané v prosinci najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.1.2021 na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte!

Děkuji!


Milí rodiče, vzhledem k úternímu výskytu další osoby s pozitivním testem na Covid-19, se uzavření mateřské školy prodlužuje až do 24.12.2020. Rozhodnutí KHS SK níže. 

Moc nás všechny mrzí, že jsme se s vámi nemohli potkat na vánoční besídce, kterou si pro vás děti chystaly, ale nebojte se, určitě si to nějak vynahradíme! Přeji vám tedy alespoň prostřednictvím našich webových stránek krásné vánoce, hodně hodně zdraví vám i vašim blízkým a v novém roce pohodu a spokojenost!

Jana Ottová


Rozhodnutí KHS Středočeského kraje o dočasném uzavření Mateřské školy Chudíř z důvodu výskytu infekčního onemocnění COVID-19.


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané v listopadu najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.12.2020 na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte!

Děkuji!


Milí rodiče,

připomínáme, že v pondělí 16. a v úterý 17. listopadu je školka uzavřena! Od středy 18. listopadu opět běžný provoz.


Milí rodiče,

ve školce se nám v jednom případě objevily vešky, prosím zkontrolujte pečlivě svému dítěti vlásky! 


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané v říjnu najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.11.2020 na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte!

Děkuji!


UPOZORNĚNÍ

Od 15.10. 2020 do 16.11.2020 bude probíhat oprava silnice přes Chudíř, od hospody k Pernovce, (křižovatka od Jabkenic směrem na Mcely), bude úplná uzavírka (dopravní obsluze bude vjezd povolen) a od hranice okresu na křižovatku pod Charvatce bude provoz kyvadlový na semafory.

Jednotlivá konkrétní omezení se budou řešit operativně dle postupu prací.

Ke školce bude příjezd zadem, (odbočka vlevo za hospodou U Černů směrem na Loučeň). Prosím, nezajíždějte až k budově školy, nechte auto odstavené např. u kapličky. Pokud ke školce povede dočasně jen jedna příjezdová cesta, těžko by se vám před vchodem do školky autem  manévrovalo.


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané v září najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.10.2020 na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte!

Děkuji!


Od 14. září opět pravidelně ve školce

Úterý po obědě - pracovní sešity, příprava předškoláků

Středa po obědě - hrajeme na flétničku bez not, zájemci si přinesou vlastní označenou flétnu)

Úterý, čtvrtek dopoledne - dětská jóga, cvičení se Sokolem 


Na základě nařízení vlády ze dne 9.9.2020 používejte prosím při pohybu po budově školy ochranu dýchacích cest!

Na děti, ani personál školy se toto nařízení nevztahuje.

Děkuji! Jana Ottová


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané v červenci a v srpnu najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.9.2020 na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte!

Děkuji!


Provoz Mateřské školy Chudíř ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid - 19

 • Na základě nařízení vlády ze dne 9.9.2020 používejte prosím při pohybu po budově školy ochranu dýchacích cest!

  Na děti, ani personál školy se toto nařízení nevztahuje.

  Pokud se z nějakého důvodu necítíte dobře, do budovy školy nevstupujte, v případě nutnosti pouze na nezbytnou dobu a s rouškou, nebo jinou ochranou dýchacích cest.

 • Dítě se po příchodu do školy převlékne v šatně, jde si umýt ruce teplou vodou a mýdlem a teprve potom se jde přivítat s paní učitelkou.
 • Dítě má chodit do školy zdravé, odpočaté. V případě, že jsou již při příchodu na dítěti patrné příznaky infekčního onemocnění, (jako je např. zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů, kloubů, průjem), nebude dítě vpuštěno do budovy školy.
 • Pokud se tyto zdravotní příznaky objeví u dítěte během dne, bude izolováno od ostatních a současně bude informován zákonný zástupce, který si dítě neprodleně převezme. Zákonný zástupce kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma, kašel, které jsou projevem alergického, nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař. Bez tohoto potvrzení dítěti nebude umožněn vstup do školy.

Školní rok 2020/2021 začíná v úterý, 1. září 2020

Školka je během letních prázdnin v provozu od 1. do 3. července a od 24. srpna 2020.

Školné na školní rok 2020/2021 je 500,- Kč/měsíčněMilí rodiče,

v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření dojde 11.5.2020 ke znovuotevření naši mateřské školy za podmínek, které stanovilo MŠMT.

Prosím vás o informaci, zda máte zájem o docházku Vašeho dítě. Informaci můžete poslat co nejdříve formou sms na tel. 601 355 922, 739 442 356, nebo e-mailem na Skolkachudir@seznam.cz

V provozu bude zatím pouze dolní třída, (máme paní učitelky, které patří do rizikové skupiny), proto v případě vyššího počtu dětí budou mít přednost děti rodičů, kteří jsou oba v zaměstnání.

Škola bude otevřena od 6.30 do 16.00 hodin, v provozu bude i školní jídelna MŠ a ZŠ Loučeň, takže stravování dětí bude zajištěno.

Žádáme Vás o respektování těchto pravidel:

 • Minimalizovat shromažďování osob před školou, (udržujte mezi sebou prosím bezpečnou vzdálenost)
 • Před školou dodržovat povinnost zakrytí nosu a úst ochrannými prostředky
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID - 19 nesmí do školy vstoupit!
 • Rodiče budou mít vstup do školy zakázán. Dítě si učitelka převezme od rodičů u vstupních dveří, odpoledne proběhne stejně tak i předávání dětí.
 • Pedagogové i děti mohou být v prostorách školy bez roušek.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen podepsat níže přiložené čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v nejbližším okolí dítěte a o seznámení se s vymezením osob s rizikovými faktory


4.5.2020                                                                                                                        Jana Ottová


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané v březnu najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.4.2020 na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte!

Děkuji!


Vážení rodiče,

protože se situace s virovou nákazou zatím nevyvíjí příliš příznivě a různá omezení spíše přibývají, odkládám návrat dětí zpět do MŠ Chudíř na neurčito. Netroufám si odhadnout, jak dlouho ještě bude školka uzavřená, ale ve chvíli, kdy se situace v zemi trochu stabilizuje a rozjede se provoz školní kuchyně a jídelny ZŠ a MŠ Loučeň, budeme připraveny pustit se zase do práce :-)

S ohledem na současný stav dočasně snižuji od 1. března 2020 měsíční úplatu za školné na částku 250,- Kč. Pokud jste již školné uhradili v původní výši 500,- Kč, pošlu Vám 250,- Kč zpět na účet jako přeplatek. 

Na Žádosti o ošetřovné, kterou jsem některým z Vás minulý týden vydala, je uvedeno datum uzavření školy do 27.3.2020. Pokud potřebujete nový formulář Žádosti, kde bude uvedeno "uzavření školy do odvolání", kontaktujte mne prosím na tel.  601 355 922, nebo 739 442 356.

Přeji nám všem hodně síly, trpělivosti a optimismu, a těším se, až se zase ve zdraví sejdeme!

Jana OttováVážení rodiče,

vzhledem k dalšímu zpřísňování bezpečnostních opatření ohledně zamezení šíření onemocnění koronavirem a po dnešní domluvě se zřizovatelem, jsem rozhodla o úplném dočasném uzavření Mateřské školy Chudíř. Uzavření platí zatím od pondělí 16.3. do pátku 27.3.2020. 

Pokud se situace nějak změní, budu Vás informovat opět na stránkách naší školy, případně zašlu informační sms.

Děkuji za pochopení ! 

                                         Jana OttováInformace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

Informace k nouzovému stavu

Karanténa a ošetřovné


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané v únoru najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.3.2020 na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte!

Děkuji!


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané v prosinci najdete v níže připojeném souboru. Stravné prosím uhraďte do 15.1.2020 na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte!

Děkuji!


Plánované dny volna ve školním roce 2020/2021


Vánoce na zámku Stránov

úterý 10.12.2019

Prosím o včasný ranní příchod do školky!

Odjezd autobusem od mateřské školy v 8.15 hodin, ranní svačina proběhne na zámku.

Návrat do školky na oběd. Pro děti, které budou odcházet ze školky po obědě, prosím přijďte až mezi 12.00 - 12.15 hodinou.

Program probíhá ve vytápěných i nevytápěných prostorách zámku, proto dejte dětem teplé a pohodlné oblečení, (vrstvy), a obutí.

S sebou malý batůžek, dobře uzavíratelnou láhev s pitím, plastovou svačinovou krabičku, do které si děti budou moci uložit a odvézt svůj výrobek z vánoční dílny.


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané v listopadu najdete v níže připojeném souboru, stravné prosím uhraďte do 15.12.2019 na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte!

Děkuji!


Milí rodiče,

protože bychom rádi vyhověli vám, kteří musíte ve čtvrtek 2. a v pátek 3. ledna do zaměstnání, bude během těchto dní v provozu dolní třída. Pokud potřebujete v uvedených dnech umístit vaše dítě do školky, informujte prosím paní učitelku.

S ostatními se v novém roce sejdeme v pondělí 6. ledna 2020!


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané v měsíci říjnu najdete v níže připojeném souboru, stravné prosím uhraďte do 15.11.2019 na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte!

Děkuji!


Milí rodiče,

od října bude opět probíhat FLÉTNIČKA - výuka hry na flétnu bez not. Děti, které si chtějí hraní vyzkoušet, si přinesou do školky podepsanou, nebo jinak označenou flétničku. Hraní bude probíhat většinou ve středu po obědě s paní učitelkou Veronikou. Doporučuji nechat flétny ve školce, pro případné muzicírování i mimo tento den.

Pokud chcete vyzvedávat svého předškoláka ze školky po obědě, počítejte prosím s tím, že většinou v úterý po obědě, budou děti pracovat s pracovními sešity.

Naše škola se zapojila do projektu České obce sokolské " Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky", ve kterém se budeme snažit v průběhu celého roku děti motivovat k pohybu.


Flétny - středa po obědě

Pracovní sešity předškoláků - úterý po obědě


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané v měsíci červnu najdete v níže připojeném souboru, stravné prosím uhraďte do 15.7.2019 na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte!

Děkuji!


Školní rok 2019/2020 začíná v pondělí, 2. září 2019

Školka je během letních prázdnin v provozu od 1. do 4. července a od 19. srpna 2019.

Školné na školní rok 2019/2020 je 500,- Kč/měsíčně


VÝLET DO ZOO CHLEBY

úterý 11.6.2019

Milí rodiče,

vzhledem k tomu, že třídní fond je již téměř vyčerpán, přineste prosím ráno, v den výletu 230,- Kč, (úhrada za dopravu cca 130,- Kč, vstupné + komentovaná prohlídka 100,- Kč). Děkuji!

 • ráno v 8.00 hodin svačina, (prosím o včasný příchod do školky, ideálně v 7.45 hodin)
 • v 8.30 hodin odjezd od školky busem
 • oběd v zoo
 • návrat kolem 13.30 hodin

S sebou batůžek, pití, něco malého k zakousnutí (oplatku, jablíčko), kšiltovku, nebo klobouček


Milí rodiče,

částku za obědy odebrané v měsíci květnu najdete v níže připojeném souboru, stravné prosím uhraďte do 15.6.2019 na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte!

Děkuji!


Krátká informativní schůzka rodičů dětí, nově přijatých do Mateřské školy Chudíř, se koná ve středu 19.6. od 16.00 hodin.


Milí rodiče, na žádost zřizovatele bude Mateřská škola Chudíř v provozu ještě 1. prázdninový týden, tedy od 1.7. do 4.7.2019. Nahlašte prosím paní učitelce ve velké třídě, zda tuto možnost využijete.


Pěší výlet na Loučeň na zmrzlinu, plánovaný na 28.5.2019, je zrušen, z důvodu nepříznivé předpovědi počasí!


MŠ Chudíř přijme

kvalifikovanou učitelku mateřské školy s organizačními schopnostmi, vstřícnou k dětem i rodičům, milou, komunikativní, schopnou samostatné i týmové práce. Předchozí práce v oboru vítána. Pracovní poměr je na dobu určitou, jedná se o zástup za mateřskou dovolenou. Nástup od září 2019, bližší informace na tel. 739 442 356.


Milí rodiče,

částku za odebrané obědy v měsíci dubnu najdete v níže připojeném souboru, stravné prosím uhraďte do 15.5.2019 na účet školy, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte!

                                        Děkuji!


ZMĚNA VE ZPŮSOBU HRAZENÍ STRAVNÉHO

Mílí rodiče,

vzhledem k tomu, že bych ráda vyhověla opakovaným prosbám naší paní účetní, neposílejte prosím od dubna na účet mateřské školy částku 680,- Kč za stravné vašeho dítěte! Peníze za obědy od vás budu vybírat zpětně, tzn., že začátkem května vám sdělím částku za v dubnu odebrané obědy a tu vy pak následně uhradíte převodem na účet.

V dubnu 2019 tedy od vás na účet školy dorazí pouze 500,- za školné.

Děkuji!

Jana Ottová


Jarní prázdniny - od 11.3. do 15.3.2019 škola uzavřena


Odjezd na výlet na hrad Houska v úterý 4.12.2019 je nejpozději v 7.45 hodin !!


Vánoční prázdniny začínají v sobotu 22.12.2018 a končí ve středu 2.1.2019. V novém roce se tak poprvé sejdeme ve čtvrtek 3.1.2019!Od 8. listopadu začínají "FLÉTNIČKY" - hraní na zobcovou flétnu bez not


Ve dnech 29. a 30. října je naše mateřská škola uzavřena z důvodu podzimních prázdnin!


Výše úplaty za školné ve školním roce 2018/2019 ..............................500,- Kč

Výše úplaty za stravné ve školním roce 2018/2019 ............................ 680,- Kč

 Rodiče dětí s povinností předškolní docházka a dětí s odkladem, školné neplatí.


Milí rodiče,

od pondělí 20. srpna bude po letních prázdninách školka opět v provozu. Bohužel školní jídelna a kuchyň v MŠ a ZŠ Loučeň bude ještě do 24.8. uzavřena, proto nám obědy bude zajišťovat opět Restaurace U Kožicha v Úhercích. Prosím proto o informační sms, poslanou ideálně do 17. srpna, zda vaše dítě dorazí 20.8. do školky, abychom mohly závazně objednat konkrétní počet obědů.

Děkuji, Jana Ottová


Od 1.1.2017 platí povinnost zákonného zástupce přihlásit své dítě , které do 31.8.2017 dosáhne věku pěti let, k povinné předškolní docházce.

Dítě, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, se hlásí k zápisu do spádové mateřské školy, kde má právo přednostního přijetí.

Pro obce Chudíř, Jabkenice a Charvátce, je spádovou mateřskou školou Mateřská škola Chudíř, příspěvková organizace.


Od 1. ledna 2017 se mění název Mateřské školy Chudíř, na Mateřská škola Chudíř, příspěvková organizace