částka za školné pro rok 2021/2022 


Školní řád 2021


Školní vzdělávací program 2020


částka za školné pro rok 2020/2021


Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Chudíř


Rozpočet MŠ Chudíř na rok 2020


výše školného na rok 2019/2020

rozpočet MŠ Chudíř na rok 2019

stanovení výše školného pro rok 2018/2019

rozpočet MŠ Chudíř na rok 2018

střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019, 2020

zpráva o činnosti školy za r. 2017

stanovení výše školného pro školní rok 2017-2018

směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

školní řád

školní vzdělávací program