Výše úplaty za školné v prázdninových měsících červenec a srpen se platí jednou splátkou se splatností do 30.7.2024 a je stanovena na 350,- Kč.


Výše školného pro školní rok 2024/2025


Výše úplaty za školné v prázdninových měsících červenec a srpen se platí jednou splátkou se splatností do 30.7.2023 a je stanovena na 300,- Kč.


výše školného pro školní rok 2023/2024 


Vnitřní řád školní jídelny - výdejny


Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Chudíř, příspěvkové organizace.


Rozpočet Mateřské školy Chudíř, příspěvkové organizace na rok 2023.


Výše úplaty za školné v prázdninových měsících červenec a srpen se platí jednou splátkou se splatností do 30.7.2022 a je stanovena na 300,- Kč.


výše školného pro školní rok 2022/2023


částka za školné pro rok 2021/2022 


Školní řád 2021


Školní vzdělávací program 2020


částka za školné pro rok 2020/2021


Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Chudíř


Rozpočet MŠ Chudíř na rok 2020


výše školného na rok 2019/2020

rozpočet MŠ Chudíř na rok 2019

stanovení výše školného pro rok 2018/2019

rozpočet MŠ Chudíř na rok 2018

střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019, 2020

zpráva o činnosti školy za r. 2017

stanovení výše školného pro školní rok 2017-2018

směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

školní řád

školní vzdělávací program